Ağır Ceza Avukatı

Bir ceza avukatı ile ağır ceza avukatı arasında bir ayrım yapılmamasıyla birlikte böyle bir uzmanlık alanı da mevcut değildir. Buradan çıkarılabilecek bir açıklama ile ağır ceza avukatı dendiğinde ağır ceza mahkemelerinde görülen ve bu suçlar üzerinde çok fazla dava almış bir kişiye “ağır ceza avukatı” denebilir. Avukatın bu alan üzerinde çok fazla dosya almış ve deneyim kazanmış olması onu ağır ceza avukatı konumuna getirebilir.

Ağır Ceza Mahkemeleri kapsamında görülen söz konusu davalarda savunma özgürlüğü bağlayıcılığı açısından oldukça önemlidir. Adliyelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından adliyelerde hangi ağır ceza mahkemesinin hangi ağır olarak nitelendirilen davaya bakacağına ilişkin planlama ve görevlendirmeler uygulanır.

Ağır Ceza Mahkemelerinin kapsamına ve görev bölümüne giren suçlar yönünden yeri İhtisas Mahkemeleri’dir. Ek olarak her mahkemenin ihtisas açısından yetkili olduğu suçlar var olduğu gibi her bir avukatın da ihtisaslaştığı, diğer bir anlamıyla tecrübe ettiği davalar vardır.

Ağır Ceza Avukatı ve Suç Kavramı 

Suç olarak ifade edilen kavram, doğrudan toplumun kültürel, siyasal ve ekonomik yapısıyla da ilgili olduğu için avukat toplumu çeşitli taraflarıyla görebilen bir sosyolog konumundadır. Her suçta toplumun nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğunun haberini verirler. Bir toplumda ekonomik problemlerin arttığı dönemlerde gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçların artması da bunun en büyük örneğidir.

Toplumlarda ceza avukatının suçluları savunduğu formunda genel bir doğru bilinen yanlış vardır. Aslında avukatlar, Ceza Mahkemesi Kanunu’nun kendine verdiği yetkiye dayanarak, söz konusu savunmanın yalnızca hukuki tarafıyla ilgilenir. Avukatlar, sanık veya şüpheliyle özdeşleştiği yönünde kanaatlerin getirilmesine yönelik sebep olan davranışlardan kaçmakla yükümlü olan kişilerdir.

Ceza Avukatı olarak nitelendirilebilecek kişiler, hukukun en çekişmeli ve en sorunlu alanında mesleklerini gerçekleştirirler. Özellikle de toplum yargılamadaki rolde büyük bir etken olduğundan, avukatlar taraflarla özdeşleşirken meslek etik kurallarına dikkat etmeye özen göstermelidir.

Bir Davada Ağır Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Ceza avukatı olarak nitelendirilen insanların yetkisi, takibinde oldukları davanın karara çıkması ve kararın kesinleşmesi ile birlikte son bulur. Söz konusu son duruşmada karar kesinleşinceye kadar, avukat o davayı takip etmekle sorumludur.

Çıkacak karar yerel mahkemede verildikten sonra ise Yargıtay aşaması başlar. Avukat bu nokta da Yargıtay aşamasını kural olarak takipte olmalıdır. Aksi şekilde sözleşme yapmak da mümkün olabilir. Soruşturma aşamasında avukatlık görevi yalnızca belli soruşturma işlemleri adına ifa ediliyorsa o işlemin sonuca ermesiyle de avukatın görevi tamamen son bulur.

Ağır Ceza Avukatının Davadaki Rolü

Söz konusu şahsın hakkında ağır ceza mahkemesinde bir dava açıldıysa mahkûmiyet edilme olanağının azımsanmayacak kadar olduğu unutulmamalıdır. Ağır ceza davalarının bir bölümü soruşturma aşamasında bir kısmı ise kovuşturma aşamasında etkin bir pişmanlık ve zararların giderilmesine müteakip şekilde mahkûmiyet sürenizi direk olarak azaltacak ya da ortadan kaldıracak olmakla beraber söz konusu şahsın profesyonel avukat yardımı almamış olması bu olanaklardan faydalanamayacağı anlamına gelir. Öte yandan söz konusu şahıs bu haklardan yararlanamadığı gibi hak kaybına uğramış olur. Ceza avukatı seçiminde diğer avukat dallarındaki seçimler gibi kolay bir yol izlenmediğini bilmenizde fayda var.

Ceza Davası Avukatı Garanti Verebilir mi?

Ağır ceza avukatı kimliğiyle dosyanızı almış bir avukat sizi mutlaka ve mutlaka beraat ettirecek diye bir yanılsamaya düşmemelisiniz. Zira ülkemizde temyiz aşamasında bozulmuş hale gelen pek çok dava bulunur. Bilindiği üzere de temyiz aşamasındaki davalar umulan bir sonuç vermeyebilir. Kesin olarak siz konusu davadan beraat edeceğinizi hiçbir avukat söyleyemez. Ceza avukatı olarak dosyanızı üstlenmiş olan avukat yalnızca belli bir başarı tahmini konusunda konuşabilir.

Related Post